پيام تبريك مديرعامل به مناسبت دريافت عنوان صادركننده نمونه ملي سال 1397

اعطاي عنوان غرورانگيز صادركننده نمونه ملي به شركت مهندسي مشاور مهاب قدس براي سومين سال پياپي درهرسه سال ملحوظ نمودن رسته خدمات فني مهندسي را به همه دلسوزان صنعت آب كشور و خانواده بزرگ مهاب قدس تبريك عرض مي نماييم.نظرات


 

تمام حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس می باشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·