سد و نیروگاه اوتارگانگا گشور نپال

تبلور بلوغ بین المللی شدن مهاب قدس

مهاب قدس توانست به همت مديران و متخصصان در سايه سعي و تلاش و با استفاده از بلوغ مهندسي اين شركت صاحب نام بار ديگر بر تارك تاريخ بدرخشد و با شكست دادن شركت هاي ابرقدرت حوزه ي سد سازي از كشورهاي سوييس ، نروژ، آلمان ، فرانسه، هند، پرتغال، چين وتركيه با كسب بالاترين امتياز فني برنده ي نهايي مناقصه ي سد و نيروگاه اوتار گانگا دركشور نپال شود.

اين سد با ارتفاع بيش از 200 متر و داشتن دو نيروگاه زيرزميني به هم پيوسته با ظرفيت حدود 850 مگاوات داراي۴ شفت نيروگاهي به قطر 5.2 متر و تونل هايي به طول حدود 13.5 كيلومتر عنوان بلندترين سد سنگريزه يي با هسته ي رسي در كشور نپال را يدك مي كشد

اين موفقيت را به يكايک همكاران گرامي در خانواده‌ي بزرگ مهاب قدس تبريك مي گوييم

ناصر ترکش دوز

نظرات


 

تمام حقوق این وب سایت مطالق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میباشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·